لغو پیش بارگذار
 بیمه نامه مسؤلیت

بیمه نامه مسؤلیت

تعریف بیمه مسئولیت مدنی: قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده میشود تعهد می کند اشخاصی (بیمه گذاران) را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران…

 سرقت تجهيزات مدرسه كودكان كار و لزوم دارا بودن بيمه نامه سرقت

سرقت تجهيزات مدرسه كودكان كار و لزوم دارا بودن بيمه نامه سرقت

در نوروز ۹۹ یک مدرسه کودکان کار در تهران مورد سرقت قرار گرقت. روزانه سرقت های بسیاری از منازل و شرکت ها صورت می گیرد. آنچه که معمولا نگرانی مالباختگان را در ابن وضعیت افزایش می دهد نداشتن بیمه آتش…

 بیمه نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی

انواع بیمه نامه های آتش سوزی :   ۱. بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی : الف) منازل مسکونی : مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می…