لغو پیش بارگذار

انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و حوادث راننده به مالكان وسایل نقلیه

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، مالکین وسایل نقلیه موتوری زمینی می توانند سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده را به وسیله نقلیه…

 بیمه نامه باربری

بیمه نامه باربری

بیمه نامه باربری با پائین ترین قیمت گروه بیمه ای باربری در رشته بیمه های باربری و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل فعالیت دارد. – بیمه نامه باربری  – بیمه نامه مسٔولیت متصدیان حمل و نقل داخلی   – …