بیمه نامه باربری

بیمه نامه باربری

بیمه نامه باربری با پائین ترین قیمت گروه بیمه ای باربری در رشته بیمه های باربری و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل فعالیت دارد. – بیمه نامه باربری  – بیمه نامه مسٔولیت متصدیان حمل و نقل داخلی   – …

 بیمه های خودرو

بیمه های خودرو

خودرو در کشور ما بیشترین نقش را در حمل و نقل درون شهری و برون شهری به خود اختصاص داده است. نارسایی های موجود و مرتبط با امور رانندگی موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از…