بيمه باربري

مناسب براي شركت هاي حمل و نقل و دارندگان وسايل حمل و نقل سبك 

انواع بيمه نامه هاي باربري

بيمه نامه باربري داخلي

بیمه باربری داخلی بیمه نامه باربری داخلی بابت

بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

شرکتها و موسسات حمل ونقل داخلی ، براساس

بيمه نامه باربري وارداتي

بيمه نامه باربري وارداتي : بیمه نامه باربری

بيمه نامه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي

( درصورت وجود مقصر حادثه و تمایل به بررسی خسارت از محل قرارداد بیمه مسئولیت ، می بایست ضمن عدم سازش با مقصر و اعلام شکایت از ایشان درخصوص خسارت محموله ، اوراق بازجوئی از طرفین حادثه و قبول تقصیر توسط راننده مقصر ، طرف مقابل ، نیز ارائه گردد . )

سایر مدارک مورد نیاز بنا به مورد و به تشخیص اداره خسارت می باشد .

براي دريافت مشاوره و صدور بيمه نامه باربري :

فرم سمت راست را تكميل نمائيد. براي اينكار پس از ثبت نام ، شماره تماس و ايميل ( اختياري ) خود ، نوع بيمه نامه مورد نظر خود را در قسمت پيام ، ثبت نمائيد. 

همچنين مي توانيد با شماره تلفن هاي دفتر و يا شماره موبايل تماس بگيريد.