برخی بیمه نامه های مسئولیت مدنی عمومی

بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات

بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات

بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی مراكز نمايش

بیمه نامه مسئولیت مدنی مراكز نمايش

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث

بیمه نامه مسئولیت مدنی بيمه گذار در قبال مراجعه كنندگان به اماكن

بیمه نامه مسئولیت مدنی بيمه گذار در قبال مراجعه كنندگان به اماكن

بیمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان

بیمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان

بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعين به رستوران و تالار پذيرائي

بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعين به رستوران و تالار پذيرائي

مشاوره و صدور بیمه نامه های مسئولیت مدنی عمومی

با توجه به تنوع زیاد این نوع بیمه نامه و شراسط متفیر هر موقعیت جهت مشاوره و صدور این بیمه نامه با کارشناسان ما تماس بگیرید. 

شماره های تماس جهت مشاوره و صدور بیمه نامه

 ۴۴۵۰۳۰۸۶ - ۴۴۵۰۳۱۶۱/ ۶۶۰۸۲۲۷۰-۲

۰۹۱۹۹۰۷۱۰۶۶